Hilmar Oruds Minnefond


HILMAR ORDUS MINNEFOND


Hilmar Orud var fra Skjeberg og ble i 1952 tildelt Sarpsborg-prisen. Han hadde selv opplevd hvilke vansker en ung forfatter kan støte på, og derfor ønsket han å hjelpe andre som slo inn på diktningens tornefulle vei. Det var hans siste ønske.


Hilmar Orud døde i 1977. Det var hans søsken som tok initiativet til å opprette minnefondet. Det skjedde i 1987. Legatet var på 50.000 kroner – og skulle etter statuttene bestyres av Sarpsborg kulturstyre (hovedutvalget for kultur). Utdelingen av prisen har i praksis glidd over til Litteraturuka. Prisen, som gjennom årene har vært på ca. 5000 kroner, skal gå til en ung lovende Østfoldforfatter.


Prisen har blitt tildelt følgende forfattere:

1988 Marianne Viermyr

1989 Rolf Enger

1990 Marit og Magne Aasbrenn

1991 Olav Zakariassen

1992 Hilde Brunsvik

1993 Jan Erik Lorentzen

1999 Ari Behn

2005 Jon Øystein Flink

2019 Victoria KiellandØkonomisk status for Hilmar Oruds Minnefond er pr mars 2018: kr. 100 256,62


I henhold til regler for offentlige legater skal ¼ av rentene tilfalle fondet og ¾ av rentene kan deles ut.

Prisen har ikke blitt delt ut på mange år. Grunnen er at det ble tært litt for mye av kapitalen. Den er nå på oppadstigende – og Litteraturuka ønsker nå å dele ut en pris fra Minnefondet i 2019, under Litteraturuka Sarpsborgs sitt 70 års jubileum.


Kilder:

Bokmessen i sarpsborg 50 år – 1949-1999 - Jubileumsberetning.

Bilder:Sarpsborg kommunes fotoarkiv.

Ari Behn mottar Hilmar Ordus Minnefond av Tor Minge i 1999.