Sarpsborgprisen

"Sarpsborg er jo en deilig by!"

Et tilbakeblikk på Sarpsborgprisens historie


Svært mange av våre mest kjente og kjære forfattere har gjennom årene fått Sarpsborgprisen.

De som var med å opprette prisen var:

Sarpsborg Sparebank ved banksjef Arne R. Nielsen, Sarpsborg & Oplands Kreditbank A/S ved banksjef Julius Svendsen, Sarpsborg Bryggeri ved disponent Per Egenæs, Sarpsborg Jernindustri ved disponent Peder Braut, Sarpsborg Arbeiderblad, Sarpen og gullsmed Kjell E. Borgen.

 

Og prisen har variert i størrelse og artefakter:

1951 kr. 1000 og et vikingskip i sølv- «som ved et raskt lite håndgrep ble en solid korketrekker»

1952 kr. 1000 og en sparegris i sølv (denne ble gitt til Hilmar Orud - se Hilmar Oruds Minnefond)

1958 kr. 1000 og et fruktfat

1959:kr. 1500 og en tinnskål med innskripsjon

 

Kriteriene som lå til grunn for prisen var i 1951 følgende:

  1. Stort sett må det anses å være veiledende retningslinjer Bokmessekomiteen har å forholde seg til enn å være bundet opp av faste kriterier:
  2. Kommunens litteraturpris skal være en påskjønnelse og stimulans for seriøst arbeidende kunstnere.
  3. Økonomiske begrensninger i forhold til bosted og reiseutgifter (her samarbeider vi med prisvinnende forlag).
  4. Forutsetning for å få prisen er at gjeldende forfatter kan komme selv og motta prisen.
  5. God litteratur med bred appell.
  6. Det gode språk og litterære kvaliteter vektlegges.
  7. Sikter først og fremst mot en forfatter i utvikling – i begynnelsen av et forfatterskap f. els. Ved 2. eller 3. bok – som virker lovende.
  8. Formålet med prisen er for stor del å støtte forfatterne, men det må sies at komiteen står fritt til også å kunne velge en etablert forfatter til prisen.
  9. Prisvinneren har blitt «veid» etter beste skjønn.
  10. Intuisjon, følelse og erfaring er med i vurderingen som naturligvis blir subjektiv.

 

De som var med å opprette prisen var:

Sarpsborg Sparebank ved banksjef Arne R. Nielsen, Sarpsborg & Oplands Kreditbank A/S ved banksjef Julius Svendsen, Sarpsborg Bryggeri ved disponent Per Egenæs, Sarpsborg Jernindustri ved disponent Peder Braut, Sarpsborg Arbeiderblad, Sarpen og gullsmed Kjell E. Borgen.

 

I 1951 kunne man lese følgende i pressen:

«Meldingen om at man i Sarpsborg har opprettet et forfatterstipendium i forbindelse med en bokmesse, er meget gledelig … Vi gir i denne omgangen vår honnør til Sarpsborg og håper at andre byen vil følge eksempelet.»

VG 27.11.1951

 

«Sarpsborgmessens litteraturpris 1951 utdelt av lektor Lorentz Kingsrud, som bl.a. kan den er kommet i stand ved gaver fra en del banker, bedrifter og Sarpsborgs to aviser. Han nyttet høvet til å takke for den velvilje som var vist ved denne anledningen. Prisen ble tildelt dikteren Karl Keilhaug med disse ordene: Penger er forgjengelig gods og en har lite igjen av dem når de er brukt opp. Derfor har vi ved siden av sjekken på 1000 kroner fått et seilskip, som ved et enkelt håndgrep kan bli en korketrekker, som et varig minne om denne prisen, uten at jeg dermed vil gi noen symbolsk forklaring. Alt blir gitt Dem uten betingelser, men vi håper det kan spore Dem til å gi det beste til diktningen.»

SA 27. 11 1951

Forfattere som har

mottatt prisen er:


1951 – Carl Keilhau

1952 – Hilmar Orud

1953 – Inger Hagerup

1954 – Vegard Vigerust

1955 – Harald Sverdrup

1956 – Nils Brantzeg

1957 – Peter R. Holm

1958 – Lisbet Bull

1959 – Harald Sverdrup (10-årsjubileum)

1960 – Ebba Haslund

1961 – Anne-Cath. Vestly

1962 – Hans Børli

1963 – Astrid Tollefsen

1964 – Aslaug Høydal

1965 – Emil Boysen

1966 – Tor Obrestad

1967 – Kåre Holt

1968 – Olga Egeland

1969 – Rolf Jacobsen

1970 – Tore Coward

1971 – Gidske Anderson

1972 – Egil Elseth

1973 – Vera Henriksen

1974 – Tor Edvin Dahl

1975 – Rie Bistrup

1976 – Åse-Marie Nesse

1977 – Carl Fredrik Prytz

1978 – Ketil Bjørnstad

1979 – Tormod Haugen

1980 – Karin Sveen

1981 – Karsten Alnæs

1982 – Dag Skogheim

1983 – Mette og Philip Newth

1984 – Thore Hansen

1985 – Tor Åge Bringsværd

1986 – Aase Foss Abrahamsen

1987 – Per Petterson

1988 – Lars Saabye Christensen

1989 – Gerd Brantenberg

1990 – Atle Næss

1991 – Tove Nilsen

1992 – Mari Osmundsen

1993 – Edvard Hoem

1994 – Tor Fretheim

1995 – Olav Zakariassen

1996 – Vetle Lid Larssen

1997 – Torgrim Eggen

1998 – Britt Karin Larsen

1999 -  Lars Saabye Christensen 

2014 -  Cecilie Løveid
Gidske Andersson mottar Sarpsborgprisen i 1971.

Carl Keilhau er den aller første som mottar Sarpsborgprisen. Det skjer i 1951.

Ketil Bjørnstad mottar Sarpsborgrpisen i 1978.

Vera Henriksen mottar Sarpsborgprisen i 1973.

Karsten Alnæs mottar Sarpsborgprisen i 1981.

I forgrunnen Annemarta Borgen.

Tor Åge Bringsværd mottar Sarpsborgprisen i 1985.

Atle Næss mottar Sarpsborgprisen i 1990.

Torgrim Eggen mottar Sarpsborgprisen i 1997.

Philip og Mette Newth mottar Sarpsborgprisen i 1983

Bilder:

Stor takk til Kristin J. B Steinnes ved Sarpsborg bibliotek for hjelp med bilder!

Sarpsborg kommunes fotoarkiv.

Sarpen

Sarpsborg Arbedierblad

Lars Saabye Christiensen er den eneste som har mottatt Sarpsborgprisen to ganger.

I 1988 og i 1999.